na rok 2023

V roce 2023 jsme si pro pěstouny připravili zajímavou a pestrou nabídku vzdělávání (viz. níže). Na vzdělávání se můžete prostřednictvím kontaktů na pracovnice spolku nahlašovat již nyní, přičemž každé vzdělávání je kapacitně omezeno, takže čím dříve se nahlásíte, tím větší budete mít šanci, že Vámi vybraný termín bude ještě volný. Nabídka vzdělávání platí nejen pro pěstouny, kteří mají dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřenou s Rodičem jinak z. s., ale i pro pěstouny, kteří mají uzavřené dohody s jinými organizacemi. 

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2023:

1. AKCE – TERMÍN – sobota 15.4.2023, akce proběhne v prostorách Fary v Boskovicích, Masarykovo náměstí 21/20, 9.00 – 18.00 hod.:
Počet vzdělávacích hodin: 8 hodin, akce bude bez účasti dětí!

Oběd, mimo drobné občerstvení (káva, dezert), si pěstouni hradí sami.

V dopoledním bloku bude přednášet Bc. Pavla Šimková, téma: „První pomoc“:
Bc. Šimková je diplomovaná zdravotní sestra, která v současnosti působí jako sociální pracovnice.

V odpoledním bloku bude přednášet Mgr. Lucie Žigárdyová, téma: „Tygří svět“:

Máte někdy pocit: 

Že si už nevíte rady se svou ratolestí, která je neposedná, živá a možná trochu ADHD?

Že nevíte, jak svému dítěti sdělit, co potřebujete tak, aby vám rozumělo?

Že vás dítě neslyší, nevnímá, nevidí, nerozumí a nereaguje na vás?

Že byste mu chtěli pomoci?
Přijďte si poslechnout úvod do „Tygřího světa“, to je do světa, kde vládne pohodová komunikace, klid a spokojené vztahy. Přednášet o tomto tématu nám bude Mgr. Žigárdyová ambasadorka Tygřího světa.

2. AKCE – TERMÍN – pátek – neděle 12.-14.05.2023, akce proběhne v Penzionu Hippoclub v Lednici
www.hippoclub.cz
Počet vzdělávacích hodin: 24 hodin, na akci bude připraven i program pro děti, zajištěno bude také jejich hlídání vždy po dobu vzdělávání
Začátek akce v pátek v 9.00 hodin, ukončení akce v neděli v 18.00 hodin. Na tomto pobytu je zajištěno ubytování.

Stravu, kromě drobného občerstvení (káva, dezert), si pěstouni hradí sami.

Celý víkend bude lektorovat Mgr. Lubomír Pelech, téma: „Efektivní komunikace v rodině s dítětem“:

Mgr. Pelech je pedagog volného času a speciální pedagog. Působí cca 30 let jako lektor, psychoterapeut, supervizor, kouč, především v oblasti práce s dospělými i dětmi (školství a sociální služby). S pěstouny pracuje v několika obcích i doprovázejících organizacích asi 10 let. Vzdělávání pro pěstouny vede spíše zážitkově, předávání zkušeností mezi sebou považuje za velmi důležitou podporu pro pěstouny i děti. Připravuje také zážitkové programy pro děti i dospělé, které probíhají i při několikadenních pobytech. Pracuje s rodinami, se školami, především s týmy pedagogů, působí v oblasti sociálních služeb – vzdělávání, supervize, mediace.

3. AKCE – TERMÍN – pátek – neděle 09.-11.06.2023, akce proběhne ve středisku Word of life v Černé Hoře
www.wordoflife.cz
Počet vzdělávacích hodin: 24 hodin, na akci bude připraven i program pro děti, zajištěno bude také jejich hlídání vždy po dobu vzdělávání
Začátek akce v pátek v 9.00 hodin, ukončení akce v neděli v 18.00 hodin. Na tomto pobytu NENÍ zajištěno ubytování. Pokud by se chtěl někdo z účastníků ubytovat, je možné toto domluvit, ale je potřeba informaci k pracovníkům střediska předat co NEJDŘÍVE, proto žádáme zájemce, aby požadavek na ubytování nahlásili obratem.

Stravu, kromě drobného občerstvení (káva, dezert), si pěstouni hradí sami.

V pátek bude přednášet soudkyně Okresního soudu v Chrudimi – JUDr. Soňa Soukupová, téma: „Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou“:

JUDr. Soukupová v roce 1988 absolvovala Právnickou fakultu UJEP Brno a nastoupila k Okresnímu soudu v Chrudimi jako justiční čekatelka. Do funkce soudkyně byla jmenovaná od 01.01.1990. S výjimkou 5 let mateřské dovolené se prakticky celé své profesní období zčásti nebo zcela věnuje rodinnému právu, od roku 2017 již zcela výlučně. V uvedeném roce založila interdisciplinární tým inspirovaný cochemskou praxí a týmovou spolupráci aplikuje u všech typů řízení. Otázka pěstounské péče ji velmi zajímá, protože má úctu k této formě péče o děti, které nemají harmonický start do života, a ráda by přispěla k většímu rozšíření tohoto typu péče ve společnosti včetně oprávněného respektu k pěstounům.
Dítě, které bylo třeba umístit do náhradního typu rodinné péče, se ocitá ve velmi zranitelném období. Pro zachování jeho životních jistot je třeba, aby mu bylo umožněno patřit do biologického rodinného systému a zároveň mu poskytnout stabilizaci v náhradním rodinném prostředí. Obsahem semináře na dané téma je vysvětlit důležitost takového procesu, možnosti jeho naplňování a zachování soukromí dítěti i náhradní rodině. Vítány budou pěstouny sdělené situace, na kterých bude možné ukázat způsoby jejich řešení.

V sobotu a v neděli bude přednášet MUDr. Taťjana Horká, téma: „Jak reagovat na různé negativní emoce v náhradní rodinné péči“:

MUDr. Horká vystudovala medicínu, věnuje se individuální a skupinové psychoterapii, doprovázení pěstounských rodin. Je absolventkou výcviků v rodinné a systemické psychoterapii, v hypnóze a mnoha dalších. Aktuálně se kromě soukromé praxe v Brně (individuální, párová a rodinná terapie) věnuje přednáškové činnosti. Je lektorkou mnoha workshopů a terapeutických zážitkových seminářů a výcviků. Pracuje též s tématy léčení vnitřního dítěte, rehabilitace porodu a tématy vědomého rodičovství a života.

4. AKCE – TERMÍN – sobota 30.09.2023, akce proběhne v prostorách Fary v Boskovicích, Masarykovo náměstí 21/20, 9.00 – 18.00 hod.:
Počet vzdělávacích hodin: 8 hodin, akce bude bez účasti dětí!¨

Oběd, mimo drobné občerstvení (káva, dezert), si pěstouni hradí sami.

V dopoledním i odpoledním bloku bude přednášet soudkyně Okresního soudu v Chrudimi JUDr. Soňa Soukupová, téma: „Průběh soudního procesu o pěstounské péči a postavení pěstouna v něm“:

UDr. Soukupová v roce 1988 absolvovala Právnickou fakultu UJEP Brno a nastoupila k Okresnímu soudu v Chrudimi jako justiční čekatelka. Do funkce soudkyně byla jmenovaná od 01.01.1990. S výjimkou 5 let mateřské dovolené se prakticky celé své profesní období zčásti nebo zcela věnuje rodinnému právu, od roku 2017 již zcela výlučně. V uvedeném roce založila interdisciplinární tým inspirovaný cochemskou praxí a týmovou spolupráci aplikuje u všech typů řízení. Otázka pěstounské péče ji velmi zajímá, protože má úctu k této formě péče o děti, které nemají harmonický start do života, a ráda by přispěla k většímu rozšíření tohoto typu péče ve společnosti včetně oprávněného respektu k pěstounům.
Řízení před soudem, jehož obsahem je otázka řešení náhradní rodinné péče, má svá procesní pravidla, o kterých budou pěstouni informováni. Bude jim vysvětlen obsah jejich práv a povinností, zvlášť bude věnována pozornost participaci dětí, které se v pěstounské péči nacházejí. Prostor bude věnován i dotazům pěstounů na dané téma s možností hledání řešení v náročných případech.

5. AKCE – TERMÍN – pátek – neděle 06.-08.10.2023, akce proběhne v prostorách Fary v Blansku, Komenského 48/14, 9.00 – 18.00 hod.:
www.prahjm.cz
Počet vzdělávacích hodin: 24 hodin, na akci bude připraven i program pro děti, zajištěno bude také jejich hlídání vždy po dobu vzdělávání
Začátek akce v pátek v 9.00 hodin, ukončení akce v neděli v 18.00 hodin. Na tomto pobytu NENÍ zajištěno ubytování.

Stravu – obědy, kromě drobného občerstvení (káva, dezert), si pěstouni hradí sami.

V pátek bude v dopoledním bloku přednášet vedoucí Terénního týmu Blanensko, Práh jižní Morava – Romana Jelínková, téma: „Představení služby Terénního týmu Blanensko“:

Tato organizace podporuje lidi s duševním onemocněním při začleňování se do běžného života v Jihomoravském kraji již více než 20 let. Provází je v základních životních oblastech, jako jsou získání a udržení práce, schopnost samostatně bydlet, pečovat o své zdraví i mezilidské vztahy, vzdělávat se a smysluplně trávit volný čas. Usiluje o to, aby se lidé mohli zotavovat ve vlastním prostředí mezi svými blízkými, čemuž napomáhá také prací v terénu. Jejich cílovou skupinou jsou aktuálně také děti od staršího školního věku.
Během přednášky se dozvíme, jak rozpoznat příznaky zhoršujícího se psychického stavu u dětí a dospívajících. Jak komunikovat s dětmi při potížích.

V odpoledním bloku bude přednášet paní Jana Žižkovská, téma: „Pěstoun a daně“:

Během školení se účastníci seznámí se základy daně z příjmu ve vazbě na odměnu pěstouna, odvody a možnosti, které nabízí zákon. Ukážeme si, jak správně rozdělit děti mezi manžele pěstouny. Vysvětlíme si, kdy je potřeba podat daňové přiznání, jak zažádat o podklady. Kdy je vhodné kontaktovat daňového poradce, účetní, sousedku nebo to zvládnout sám. Zjistíme, jaké příjmy se počítají a jaké ne. Zabrousíme do pracovních poměrů a „brigád“. Jejich dopadu na důchod. Řekneme si o sociálních příspěvcích. Přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvky na postižené děti. Řekneme si o novinkách, které momentálně zajímají všechny pěstouny.
Paní Jana Žižkovská je profesí účetní a lektor vzdělávání dospělých. V rámci Jihomoravského kraje vede krajskou skupinu Aliance náhradních rodin ČR, pořádá setkání pěstounů a dětí. Je mámou 4 kluků, z toho 3 má v pěstounské péči.

V sobotu a v neděli bude přednášet Mgr. Petr Vaněk, téma: „Práce s emocemi u dětí“:

Mgr. Vaněk vystudoval psychologii, absolvoval další vzdělání v gestalt psychoterapii a zážitkové pedagogice. Věnuje se oblasti osobnostního rozvoje. Při své práci psychoterapeuta a kouče se setkává jak s dospělými, tak s dětmi. Pracoval v pedagogicko-psychologické poradně, nyní je také školní psycholog. Baví jej hledat cesty, jak podporovat přirozené učení dětí ve školách a při jejich rozvoji v rodinném prostředí.

6. AKCE – TERMÍN – sobota 4.11.2023, akce proběhne v prostorách Fary v Boskovicích, Masarykovo náměstí 21/20, 9.00 – 18.00 hod.:
Počet vzdělávacích hodin: 8 hodin, akce bude bez účasti dětí!¨

Oběd, mimo drobné občerstvení (káva, dezert), si pěstouni hradí sami.

V dopoledním bloku bude probírat téma: „Kyberšikana“.

V odpoledním bloku bude přednášet paní Jana Žižkovská, téma: „Pěstoun a daně“:

Během školení se účastníci seznámí se základy daně z příjmu ve vazbě na odměnu pěstouna, odvody a možnosti, které nabízí zákon. Ukážeme si, jak správně rozdělit děti mezi manžele pěstouny. Vysvětlíme si, kdy je potřeba podat daňové přiznání, jak zažádat o podklady. Kdy je vhodné kontaktovat daňového poradce, účetní, sousedku nebo to zvládnout sám. Zjistíme, jaké příjmy se počítají a jaké ne. Zabrousíme do pracovních poměrů a „brigád“. Jejich dopadu na důchod. Řekneme si o sociálních příspěvcích. Přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvky na postižené děti. Řekneme si o novinkách, které momentálně zajímají všechny pěstouny.
Paní Jana Žižkovská je profesí účetní a lektor vzdělávání dospělých. V rámci Jihomoravského kraje vede krajskou skupinu Aliance náhradních rodin ČR, pořádá setkání pěstounů a dětí. Je mámou 4 kluků, z toho 3 má v pěstounské péči.

Přihlaste se

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vaše data budou využita k vystavení osvědčení či prezenční listiny.