Podpora a poradentsví pro pěstounské rodiny

Zjisti více

Nabízíme zejména:

Doprovázení pěstounských rodin.

Pomoc při zajišťování kontaktů mezi dětmi v pěstounské péči a biologickou rodinou.

Základní sociální poradenství a poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

Facilitaci případových konferencí, zejména v oblasti náhradní rodinné péče.

Osvětovou vzdělávací činnost

Nadcházející vzdělávací akce:

Více akcí v sekci AKTUALITY