O nás

Zapsaný spolek rodičem jinak vznikl zejména pro potřeby pěstounských rodin, primárně v regionu Blanenska, Boskovicka a Letovicka, přičemž pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí má pro celý Jihomoravský kraj.

Spolek nabízí uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a jeho hlavními činnostmi je práce s rodinou jako celkem, podpora pěstounských rodin, poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, osvětová a vzdělávací činnost, podpora volnočasových aktivit dětí, poskytování poradenství, rozvoj spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi (místně příslušnými orgány sociálně-právní ochrany dětí, ostatními doprovázejícími organizacemi, úřady práce apod.).

S rodinami se snažíme spolupracovat již od počátku jejich vstupu do procesu vedoucímu k pěstounství, a to například tím, že sepisujeme návrhy na svěření dětí do pěstounské péče, pomáháme s vyřízením dávek pěstounské péče či jiných sociálních dávek, doprovázíme i budoucí pěstouny k potřebným jednáním apod. Snažíme se aktuálně reagovat na potřeby našich klientů.

ZJISTI VÍCE

Vedoucí spolku

Mgr. Leona Fialová

Předsedkyně spolku, sociální pracovnice: 12 let praxe při práci s rodinami jako sociální pracovnice v oblasti státní správy (OSPOD).

Mgr. Terezie Havlíčková, DiS.

Zástupkyně předsedkyně spolku, sociální pracovnice: 18 let praxe při práci s rodinami jako sociální pracovnice a vedoucí jak v oblasti nestátní neziskové organizace, tak na pozici sociální pracovnice v oblasti státní správy (OSPOD).

Mgr. Iva Musilová, DiS.

5 let praxe jako sociálně aktivizační pracovnice pro rodiny s dětmi ve vyloučených lokalitách a také aktivizační pracovnice pro děti a mladistvé páchající trestnou činnost. Následovalo 5 let praxe jako sociální pracovnice v oblasti státní zprávy (OSPOD).

Poslání

Posláním spolku je zejména naplňovat potřeby pěstounských rodin prostřednictvím činností vedoucích k jejich komplexní pomoci a podpoře.

Cíl

Cílem činnosti spolku je zejména funkční pěstounská rodina, která sytí všechny potřeby nezletilých dětí a pomáhá pěstounům zvládat nároky spojené s výkonem pěstounské péče.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zejména pěstounské rodiny.

 

Prohlédněte si také nabídku akcí v sekci AKTUALITY