Vzdělávací akce 11.5.2024

Akci bude lektorovat Mgr. Šárka Kohoutková, psychoterapeutka, psycholožka na téma: „Sebepéče a hranice – prevence vyhoření jako rodiče/pěstouna, sebepodpora, jak být laskaví na sebe, abychom mohli být laskaví na své děti“

Akce proběhne v termínu 11.5.2024, od 9:00 hodin do 18:00 hodin.

Adresa akce: Masarykovo náměstí 21/20, Boskovice (v prostorách fary)

Přihlaste se

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vaše data budou využita k vystavení osvědčení či prezenční listiny.